KomMa verksamhetssystem

det kompletta digitala stödet för teknisk förvaltning/intern serviceförvaltning

Läs mer

Samarbetspartners

och flera...

Nyheter

Juni 2024

Välkommen till oss Sandra!

Vi är glada att hälsa Sandra Lindström välkommen till oss. Sandra började hos oss den 3 juni och kommer i första hand förstärka vårt utvecklarteam med fokus på webblösningar.

Nyhetsbrev 2, 2024

Nyhetsbrev för juni är nu utskickat till samtliga applikationsansvariga men finns även att läsa på KomMa Forum.

Mariestads kommun

Mariestads kommun utökar nyttjande av KomMa genom att starta ärendehantering med integration från Infra Control till KomMa Arbetsorder Produktion.

Piteå kommun

Piteå Kommun driftsstartat KomMa Verkstadsarbetsorder.

Piteå kommun

Piteå Kommun har driftsstartat KomMa Transportbeställning och digital återrapportering.