KomMa verksamhetssystem

det kompletta digitala stödet för teknisk förvaltning/intern serviceförvaltning

Läs mer

Samarbetspartners

och flera...

Nyheter

Maj 2024

KomMa webbinarier

Vi har nu genomfört sju olika webbinarier för att gå igenom nyheter och åtgärder av KomMa version 2.24 och tackar så mycket för ert deltagande i dessa.

KomMa webbinarier

Det sista webbinariet avseende genomgång av nyheter och åtgärder för KomMa version 2.24 gäller KomMa Transport, Transportsite och System och hålls både den 8 och 15 maj.

April 2024

Mölndals Stad

Mölndals Stad har beställt funktionen Mobil lagerhantering i KomMa Förråd för att kunna jobba med handdator.

Sollefteå kommun

Sollefteå kommun har beställt funktionen Mobil lagerhantering i KomMa Förråd för att kunna jobba med handdator.

KomMa webbinarier

Nästa webbinarium avser KomMa Kostnadsfördelning, Leasing och System och kommer att genomföras den 26 april.

KomMa användarforums styrgrupp

Vi har haft möte med styrgruppen i mars och minnesanteckningar från mötet har skickast till alla applikationsansvariga. Protokollet finns även på KomMa användarforum.