Åkeriverksamhet

KomMa Transport är modulen/verktyget som er transportledare använder för att lägga upp maskin- och transportbeställningar som sedan kan planeras ut på de olika interna maskinerna och chaufförerna eller lägga beställningar till externa åkerier. Det finns möjlighet att skapa transportbeställningar med en kund som kund, en arbetsorder som kund eller ett fordon som kund.

En transportbeställning innehåller all data avseende uppdraget. Alltifrån en beskrivning, instruktioner, kunduppgifter med konteringssträngar, om det är ett enstaka uppdrag som ska utföras en viss dag och tid eller om chauffören själv styr när uppdraget utförs. Möjlighet finns också att skapa upprepade transportbeställningar om samma sak ska utföras vid flera tillfällen eller stående transportbeställningar t.ex. avseende vinterväghållning.

Självklart finns möjligheten för transportledaren att skriva fritext med t.ex. instruktioner till chauffören angående uppdraget.

Prissättningen sker via taxakoder som i sin tur kan delas upp mellan t.ex. maskin, förare och tilläggsutrustning som kran, släp, plog etc. Kunden får ett pris men intäkterna fördelas dels till fordonet, maskinen, tilläggsutrustningen, dels till förarnas intäkter.

Förarna som erhåller köruppdrag/transportbeställningar får dessa digitalt via KomMa Transportsite, en responsiv webbsida som de kan köra på sin mobiltelefon eller pekplatta i sitt fordon/maskin. Förarna har också möjlighet att lägga upp sina egna transportbeställningar i KomMa Transportsite.

De avrapporteringar som förarna gör i samband med avslutat köruppdrag kommer in till transportledaren i realtid vilket skapar en mycket effektiv och snabb administration avseende maskin- och transporttjänster. Föraren kan också kommunicera via fritext (notering) som skrivs i samband med avrapporteringen. Transportledaren ser denna text inne i KomMa Transport och kan även svara chauffören digitalt via en "chattfunktion".

Externt utförda transport- och maskintjänster avrapporteras oftast mot vald transportbeställning enligt körsedel eller faktura.

Transportbeställaren debiteras sin valda konteringssträng eller arbetsorder via bokföringsfil från KomMa till redovisningen eller via fakturafil från KomMa till kundens faktureringssystem. Intäkter för utförd transport/maskintjänst krediteras rätt fordon/verksamhet/tilläggsutrustning med automatik.

KomMa Transport och Transportsite, den kompletta lösningen för er åkeriverksamhet.