Båthamn

KomMa Båthamn är lösningen för er verksamhet som administrerar en småbåtshamn. Modulen erbjuder register för hamnar, bryggor, förtöjningar, båtplatser, båtar och givetvis kunder. Det finns också möjlighet att lägga upp och använda olika typer av extrakostnader t.ex. båtlyft.

Grunden i lösningen är givetvis de olika registren som sammanfogas i ett båtplatsavtal som sedan debiteras och faktureras till båtplatsinnehavaren, oftast årligen. KomMa Båthamn skapar faktureringsfiler till ert faktureringssystem.

De flesta verksamheter som administrerar en småbåtshamn har behov av någon slags köhantering så givetvis finns möjlighet att jobba med ett kösystem även i KomMa Båthamn. I Köhanteringen finns möjlighet att sätta upp olika kriterier, önskemål om hamn, brygga, förtöjning, storlek, djup på den önskade platsen som i sin tur bygger upp olika köer utefter de önskemål som båtplatskunden har.

För personalen ute på plats i småbåtshamnen finns en webbsida, KomMa Infosite. På denna webbsida som man kan köra på sin mobiltelefon kan personalen skanna eller skriva in en båtplats och få information om den båt som ska ligga där samt avtalsuppgifter, kontaktuppgifter till båtplatsinnehavaren osv.

KomMa Båthamn erbjuder ett öppet gränssnitt om ni tillsammans med er GIS/IT-avdelning visuellt på en karta vill visa er småbåtshamn och dess platser t.ex. på er hemsida.

KomMa Båthamn, det rätta stödet för er båthamnsverksamhet.