Fordonsadministration

I KomMa fordonsadministration ingår KomMa Kostnadsfördelningsmodul samt KomMa Leasingmodul i första hand samt givetvis ett kraftfullt fordonsregister.

Många av våra kunder och dess kunder har också behov av KomMa Uthyrning Bilpool samt KomMa Bilpoolssite för bokning av fordon via en webbsida.

Samtliga moduler skapar givetvis bokföring som integreras till ert redovisningssystem.

Fordonsadministrationens kunder kan också via KomMa uppföljningssite få debiteringsinformation, avtalsinformation, körjournal avseende de fordon som de nyttjar från den centraliserade fordonsadministrationen.

Samtliga moduler som hanterar fordon/maskiner har tillgång till de för modulen aktuella fordonen i fordonsregistret.

KomMa Kostnadsfördelning

är fordonsuppföljningsmodulen som hanterar och samlar kostnader, intäkter, miljöparametrar m.m. för kundens samtliga fordon/maskiner.

I de fall kundens fordon är utrustade med elektronisk körjournal integreras även kördata från dessa system till KomMa och finns med framför allt när det handlar om körsträckor, uppdaterad mätarställning, servicebevakning, miljöredovisning eller att man helt enkelt vill ta ut körjournal på ett eller en grupp av fordon.

Stöd för service, besiktning samt skadehantering. Det finns även en hel funktion runt hanteringen för anskaffning & avyttring.

I KomMa Kostnadsfördelning samlas alla uppgifter runt ett fordon/maskin på ett ställe och uppföljningen blir enkel och tydlig vad gäller ekonomi och miljöpåverkan.

KomMa Leasing

hanterar interna eller externa leasingavtal som reglerar fordonsadministrationens uthyrning på lång tid till alla de olika verksamheterna/kommunala bolagen som nyttjar dessa fordon.

Ett internt leasingavtal kan ha ett fast pris, ett fast pris samt att driftskostnader tillkommer eller så finns inget pris på fordonet utan det är endast verkliga kostnader som debiteras vidare till nyttjare av fordon från den centraliserade fordonsadministrationen.

Leasingavtalet innehåller bl.a. avtalstid, uppgifter om kunden och dess interna kontering (alt. kontering för fakturering), fordonet, kontaktpersoner för aktuellt fordon. Fordonsansvariga kan på ett mycket enkelt sätt se fordon vars avtal löper ut och i god tid se de olika arbetsmoment som ett fordonsbyte innebär.

I modulen finns givetvis hela fordonsregistret som bl.a. håller koll på de olika leasingavtalen som fordonet använts på. I fordonsregistret finns också möjlighet att ha koll på leasinggivare och löptider om det är så att fordonsadministrationen leasar in fordonet till kommunen/kommunala bolaget.

KomMa Bilpool

är ett utmärkt stöd för de fordonsadministrationer eller andra enheter som ansvarar för den interna bilpoolen/cykelpoolen där olika verksamheter ska kunna boka en bil/cykel på kort tid, timmar eller dagar.

Lösningen innehåller två delar, dels en administrativ del som är KomMa Uthyrning där ansvariga lägger upp de fordon som ska vara tillgängliga med information, priser etc. Dels en del som bilpoolsbokare använder, en webbsida som kan användas på vilken plattform som helst mobiltelefon, pekplatta, dator bara det finns en webbläsare och tillgång till internet.

Lösningen erbjuder en differentierad prissättning beroende på hyreslängd, automatisk debitering av körda kilometer via en GPS i fordonen som också skapar den elektroniska körjournalen samt möjlighet att styra vilka som kan boka fordon på vissa platser i kommunen.

När det gäller nyckelhantering kan man välja mellan manuell hantering via t.ex. en reception, nyckel i nyckelskåp som integrerar bokningar och nyckelhändelser (utlämning/återlämning) med KomMa. Det finns också stöd för automatiserad utlämning och återlämning om det är så att nycklar förvaras någonstans utan koppling till KomMa.

Systemet erbjuder också i samarbete med Infobric en nyckellös hantering (nyckel ligger i fordonet) fordonet öppnas och låses med webbsidan KomMa Bilpoolsite.

På siten finns möjlighet till enstaka bokningar eller upprepade, schemalagda bokningar.

Bilpoolsbokaren debiteras via bokföringsfil till redovisningen eller via faktura. Intäkter för bokningen krediteras rätt fordon/verksamhet med automatik.

KomMa Fordonsadministration, det kompletta systemet för alla era fordon.