Kunder

Består av framför allt av kommunaltekniska förvaltningar men de finns även inom kommunala bolag, större centralförråd, hjälpmedelscentraler och energibolag.

Vi jobbar väldigt tätt ihop med våra kunder för att tillsammans skapa ett team med kundens behov i centrum. Detta arbetssätt har gett oss ett mycket gott rykte bland våra kunder som idag uppgår till över 70 kommuner/företag. Ute hos dessa samarbetspartners har vi idag över 225 moduler installerade och i full drift. Vi ser oss själva som en av marknadens mest kompetenta aktörer och vi besitter spetskunskap inom teknisk förvaltning och dess stödsystem.