Lagerhantering

KomMa Förråd är ett komplett lagerhanteringssystem med inköp, försäljning, inventering, kassation. Det går att hantera lagerförda/ej lagerförda vanliga artiklar och det finns även en speciell rutin och hantering av olika typer av kabeltrummor.

Systemet har stöd för streckkodshantering samt möjlighet att hantera lagret i en handdator eller mobiltelefon via en androidapplikation. Det finns även integrationsmöjligheter med olika typer av tanksystem för drivmedel, oljor, smörjmedel, tvättanläggningar etc. Det går också att integrera med olika typer av lagerautomater.

KomMa Förråd redovisar lagervärdet enligt redovisningsprincipen FIFU och håller reda på de olika inköpspriserna på en artikel. Möjlighet finns att prissätta sina artiklar med försäljningspris eller att varorna säljs till inköpspris med ett eventuellt påslag.

Det finns olika val vid en försäljning från systemet. Det kan vara en kontokund eller en fakturakund, en arbetsorder eller ett fordon eller till en kontantkund.

En försäljningsrekvisition innehåller all data avseende försäljningen. Alltifrån en beskrivning, referenser, kunduppgifter med konteringssträngar o.s.v.

Finns det behov av att kommunens anställda ska kunna beställa varor på lagret själva så finns KomMa Intra Webbshop, en webbshop där kunden kan logga in och se vilka varor som finns på lager både i text och med bilder. Kunden lägger sin beställning i webbshopen och denna plockas upp av lagerpersonal i KomMa Förråd för plockning och leverans. I webbshopen kan kunden se sina tidigare beställningar och sin inköpshistorik.

Beställningar till KomMa Förråd kan också skapas från KomMa Arbetsorder via kalkylfunktionen, även dessa kommer in i förrådet så att förrådspersonal kan hantera dessa beställningar på ett rationellt sätt.

KomMa Förråd skapar givetvis bokföringsfiler till ert ekonomisystem med både interna debiteringsposter till era kunder som nyttjat lagret samt poster för justering av lagervärdet. Finns behov av fakturering så kan systemet skapa faktureringsfiler till ert faktureringssystem.

KomMa Förråd och Webbshop den kompletta lösningen för er förrådsverksamhet