Nyheter

September 2023
Nyhetsbrev 3, 2023

Nyhetsbrev för september är nu utskickat till samtliga applikationsansvariga men finns även att läsa på KomMa Forum.

Augusti 2023
Vi är igång igen!

Efter lite sommarledighet är vi nu tillbaka och ser fram emot en härlig höst med nya utmaningar och en ny version av KomMa.

Juni 2023
Glad sommar

Vi önskar alla en glad midsommar och en riktigt härlig sommar!

Import av fordonsinformation

Karlskrona kommun och Marks kommun får nu fordonsinformation till sina fordon i KomMa direkt från Tranportstyrelsen.

Utökning av KomMa-familjen

Det är med stor glädje och stolthet vi kan presentera Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, Arboga Kommunalteknik AB och Kungsörs Kommun Teknik AB som nya kunder.

Vi har via en offentlig upphandling avseende arbetsordersystem och tidsrapporteringssystem tilldelats dessa uppdrag.

Nyhetsbrev 2, 2023

Nyhetsbrev för juni är nu utskickat till samtliga applikationsansvariga men finns även att läsa på KomMa Forum.

Maj 2023
Tack alla deltagare!

Vi vill tacka alla som deltagit på våra användarträffar. Det har varit intensiva men givande och fantastiska dagar. Trevlig helg!

Dags för andra användarträffen

Nästa vecka kör vi nästa användarträff. Den 24-25 maj är det modulerna KomMa Uthyrning Bilpool, Kostnadsfördelning/Leasing, System/Övergripande och Verkstadsarbetsorder som gäller.

Mariestads kommun

Mariestads kommun, fastighetsavdelningen, har startat implementation av KomMa Ao med tidsrapportering.

Första användarträffen är genomförd

Tack alla deltagare för intensiva och givande dagar i veckan då vår användarträff genomfördes. Vi ser nu fram emot nästa tillfälle om några veckor. Trevlig helg!

April 2023
KomMa användarträff

Efter några års uppehåll är det nu dags för KomMa användarträff igen. Den 3-4 maj är vi på Quality Hotel 11 i Göteborg där vi fokuserar på modulerna KomMa Arbetsorder, Förråd/Uthyrning, Transport samt System/Övergripande.

Marks kommun

Marks kommun har utökat antal utförare som avrapporterar tid via KomMa Arbetsorder tidsrapportering.

Oskarshamns kommun

Oskarshamns kommun har nu i KomMa Arbetsorder implementerat schemaläggning av återkommande arbetsuppgifter.

KomMa användarforums styrgrupp

Vi har haft möte med styrgruppen i mars och minnesanteckningar från mötet har skickast till alla applikationsansvariga. Protokollet finns även på KomMa användarforum.