Om oss

Fristad Konsult AB är en del av mjukvarukoncernen Progrits och arbetar med verksamhetssystem för i första hand kommuners tekniska verksamhet samt kommunala bolag, ett arbetsområde från vilket vi har över 25 års erfarenhet. Verksamheten som vi bedriver består av utveckling av datasystem, utbildning på dessa system, marknadsföring samt verksamhetskonsulting. Vi upprätthåller dessutom kundstöd per mejl och telefon till våra samarbetspartners.

Den produkt som vi idag administrerar och utvecklar har namnet KomMa och innehåller för närvarande åtta olika moduler samt lösningar för mobilitet och information till "kunder" i KomMa via olika webbsidor. KomMa är en produkt som aldrig slutar förändras och utvecklas. Vårt team av utvecklare jobbar ständigt med förbättring och nyutveckling vilket våra kunder får ta del av genom den stora årliga uppdateringen av produktens alla olika delar. Detta arbetssätt gör att KomMa ständigt hänger med i den tekniska utvecklingen och förändras tillsammans med användarnas nya behov och önskemål.

Målsättningen som vi alltid arbetar efter och som genomsyrar vårt arbete är att skapa ett nära och förtroendefullt samarbete med KomMa´s användare och på så sätt utveckla och effektivisera deras verksamhet.

Vi ser inte våra KomMa-användare som kunder och inte oss själva som säljare utan vi vill tillsammans skapar ett gemensamt samarbetsteam med kundens behov i centrum. Detta arbetssätt har gett oss ett mycket gott rykte bland våra KomMa-användare som idag uppgår till drygt 70 kommuner/kommunala bolag. Ute hos dessa samarbetspartners har vi idag över 250 moduler samt en mängd webbsidor installerade och i full drift.

Vi ser oss själva som en av marknadens mest kompetenta aktörer och vi innehar spetskunskap inom teknisk förvaltning och dess stödsystem.

Vår förhoppning är att Fristad Konsult och vårt koncept är den kompetenta och positiva samarbetspartner som ni söker och vi ser med stor tillförsikt fram emot ett givande samarbete med en långsiktig horisont.

Likt ett gammalt träd så står Fristad Konsult och KomMa stabilt och stadigt på fast mark med ständig utveckling och tillväxt. Vi har likt trädet förmågan att anpassa oss till ny teknik och nya utmaningar utan att tumma på stabilitet och kontinuitet. Vi lever gärna sida vid sida med andra system, vissa närmare än andra. Ibland växer våra grenar ihop och skapar på så sätt ett ännu bättre stöd för våra användare i vardagen.