Projektuppföljning / Driftsuppföljning

är lösningen för er som vill ha full koll på era stora pågående eller avslutade projekt eller större driftsuppdrag.

Lösningen erbjuder möjlighet att lägga in en budget/kalkyl på hela projektet/driftsuppdraget. Därefter skapas ett antal arbetsorder på de olika delmomenten i projektet eller driftsuppdraget. Dessa arbetsorder kan också kalkyleras/budgeteras och även dess delmoment kan kalkyleras/budgeteras. De olika arbetsordrarna kopplas sedan till samma projekt/driftsuppdrag i Avtal/Projektmodulen.

Utförandeverksamheten jobbar på som vanligt i KomMa Arbetsorder med sina jobb. Rapportering av tid, fordon, övrigt, leverantörsfakturor, förrådsuttag, uthyrningskostnader, transportkostnader m.m. registreras. Samtliga kostnader debiteras till en kund eller mot den egna budgeten.

KomMa samlar alla kopplade arbetsorders kostnader mot ett och samma projekt/driftsuppdrag och här kan sedan uppföljning ske, alltifrån totalbelopp ned till varje delmoment och dess underliggande detaljrader. Även ej klara kostnader på underliggande Ao redovisas i form av preliminära kostnader (t.ex. en leverantörsfaktura som inte ännu kommit).

Uppföljningen som erbjuds är upparbetade kostnader i förhållande till budget/kalkyl i de olika nivåerna, redovisning sker i procent av budget/kalkyl.

KomMa Avtal/Projekt, det rätta stödet för er uppföljning både för projekt och drift.