Tryckeri

KomMa Arbetsorder är lösningen för det kommunala tryckeriet. Möjlighet ges att lägga upp de olika beställningarna avseende tryckeritjänster eller trycksaker som ärenden i ärendehanteringen för att sedan från ärendet skapa en eller flera arbetsorder.

Vill man inte jobba med ärendehanteringen kan man givetvis direkt lägga upp en arbetsorder.

På en arbetsorder kan man sedan avrapportera verklig arbetstid avseende t.ex. originalarbete eller så jobbar man med fasta priser avseende både arbete och de olika trycksakerna man kan leverera genom att lägga upp dessa artiklar som beställningar på den aktuella arbetsordern. När jobbet är klart är det bara att debitera och stänga arbetsordern.

Är kunden en intern kontokund blir kunden debiterad via bokföringsfilen som skapas i modulen. Är kunden en intern eller extern fakturakund kan man ta ut ett fakturaunderlag från KomMa eller skapa en faktureringsfil som integreras till ert faktureringssystem.

Tryckeriets kunder kan lägga sina beställningar via KomMa Intra Ärendesite om ni önskar och på så sätt kan de följa sina beställningar och även se sin debiteringshistorik från KomMa Arbetsorder Tryckeri.

Om det på tryckeriet finns ett lager kan detta givetvis hanteras i KomMa Förråd och därifrån sälja olika varor/artiklar till olika arbetsorder eller direkt till interna/externa kunder.

KomMa Arbetsorder, KomMa Ärendesite, KomMa Förråd den rätta lösningen för tryckeriet.