Verkstad

ger användare möjlighet att lägga upp arbetsorder för olika verkstadsjobb som ger ansvarig arbetsledare full kontroll på jobbets kostnader och vad som har vidaredebiterats till fordonet, maskinen eller kunden. Tillgång finns även till ett objektregister där servicehantering, skadehantering, däckregistret och uppgifter från Transportstyrelsen ligger bland andra uppgifter runt fordonet. I fordonsregistret finns också all verkstadshistorik på fordonet sparat och lättillgängligt för verkstadspersonalen vid behov. KomMa Arbetsorder verkstad erbjuder också en fakturabevakning vid hämtning/beställning av reservdelar från leverantör.

En arbetsorder kan debiteras/faktureras med löpande pris, fastpris eller á conto. Vid debitering finns möjlighet att lägga på ett påslag för förbrukningsmaterial och/eller miljöavgift. Självklart skapar KomMa bokföringsfiler till ert ekonomisystem för intern bokföring och intern debitering eller fakturaunderlag/filer för intern eller extern fakturering.

I KomMa Arbetsorder kan kostnader för arbetstid, fordon/maskiner, övriga kostnader, eget material, leverantörsfakturor hanteras på ett rationellt sätt.

Kunder har möjlighet att boka in däckskiften, tvättider, servicetider eller andra ärenden som de önskar få hjälp med via en webbsida. Inne i KomMa hanteras sedan dessa ärenden på olika sätt. När det gäller däck finns en komplett och smidig hantering av däck/däckskifteshantering samt personalplanering/uppdragshantering runt detta.

Verkstadspersonalen kan även de se sina uppdrag, avrapportera tid, fordon eller övrigt i en site på en mobil enhet. I samband med att utförarna jobbar med ett tilldelat uppdrag kan de även hantera riskanalyser, egenkontroller och checklistor. De kan dessutom via sin webbsida anmäla ärenden direkt in till en ärendehanteringsrutin. I de fall utförarna går till sitt förråd/lager kan de också köra sina egna förrådsuttag direkt i siten mot denna verksamhet som hanteras i KomMa. Finns det bilder/anteckningar knutna till ett ärende/uppdrag kan personalen se dessa i sina mobiler. Personalen kan också ta ett kort och bifoga detta till sin avrapportering när de jobbar med checklistor eller anmäler ett ärende.

Verkstadspersonalen har sin webbsida Ao Tid för att se sina uppdrag, avrapportera tid, fordon eller övrigt. I samband med att verkstadspersonalen jobbar med ett tilldelat uppdrag kan de även hantera olika checklistor. Verkstadspersonalen kan dessutom vid behov via sin webbsida anmäla ärenden direkt in till KomMa Arbetsorder Ärendehantering. I de fall utförarna går till sitt förråd/lager kan de också köra sina egna förrådsuttag i Ao Tidssiten mot KomMa Förråd. Finns det bilder/anteckningar knutna till ett ärende/uppdrag kan personalen se dessa i sina mobiler. Personalen kan också ta ett kort och bifoga detta till sin avrapportering när de jobbar med checklistor eller anmäler ett ärende.

I de flesta verkstäderna finns också ett lager med reservdelar, vätskor etc. dessa kan då lagerföras i KomMa Förråd som är en annan modul men med direktkoppling till KomMa Arbetsorder verkstad.

KomMa Arbetsorder verkstad, ger er det rätta och kompletta stödet i er verkstadsverksamhet.